Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

door 28 april 2021wetgeving

Over circa twee maanden, op 1 juli 2021, treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Op dit platform verscheen in november 2020 al een artikel over de wijzigingen die deze wet met zich meebrengt. Een van die wijzigingen is dat statutair niet meer kan worden bepaald dat een commissaris van een vereniging, een stichting, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij meer stemmen kan uitbrengen dan de andere commissarissen tezamen. Wat vanaf 1 juli 2021 dus niet meer kan, is dat statutair wordt bepaald dat commissaris A vier stemmen kan uitbrengen en commissarissen B, C en D ieder één stem. Wat wel blijft toegestaan, is dat commissaris A in een dergelijk geval drie stemmen kan uitbrengen. 

>

Wat wordt anders?

Deze beperking van het meervoudig stemrecht was al van toepassing op commissarissen van een NV of een BV en gaat nu dus ook voor commissarissen van een vereniging, een stichting, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij gelden. Daarmee gaat voor de verschillende rechtspersonen die het Nederlands recht kent dezelfde beperking van het meervoudig stemrecht gelden.

Meervoudig stemrecht commissaris vanwege overgangsrecht nog vijf jaar geldig.

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

043-3521397

Stel uw vraag aan Sylvana Vijn van Thuis Partners

>>

In de wet is verder opgenomen dat een statutaire bepaling die aan een bepaalde commissaris meer stemmen toekent dan de andere commissarissen tezamen geldig blijft tot vijf jaar na inwerkingtreding van de wet. Indien de statuten binnen die vijf jaar worden gewijzigd, vervalt de statutaire bepaling reeds op het moment van statutenwijziging. Gelet daarop biedt de wet de mogelijkheid om nog vóór 1 juli 2021 de statuten te wijzigen in die zin dat aan een commissaris meer stemmen wordt toegekend dan aan de andere commissarissen tezamen. Deze statutaire bepaling blijft dan geldig tot 1 juli 2026, tenzij de statuten voor die tijd nogmaals worden gewijzigd. Indien gewenst, kan daarom nog meervoudig stemrecht aan een commissaris worden toegekend, mits de akte van statutenwijziging maar vóór 1 juli 2021 wordt gepasseerd.

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

043-3521397

Stel uw vraag aan Sylvana Vijn van Thuis Partners

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This