Opleidingen

Delfin impact executives heeft de afgelopen jaren een prominente plek ingenomen in het vinden de juiste kandidaten voor toezichthoudende functies. Het houden van toezicht is inmiddels stevig ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Voor ons begint of eindigt het niet bij het werven van potentiële toezichthouders. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om het vak van toezichthouder, commissaris of STAK-lid verder door te ontwikkelen. Dat doen we door onder andere opleidingen en kennisbijeenkomsten te organiseren.

In samenwerking met de Erkende Toezichthouder organiseren wij meedere keren per jaar de opleiding tot Toezichthouder Nieuwe Stijl. 

basismodule

OP WEG NAAR NIEUW TOEZICHT

Doelgroep: Voor talentvolle professionals die een toezichthoudende functie ambiëren of starten met een functie als toezichthouder of commissaris.

Basismodule: Op weg naar nieuw toezicht

Kies 1 of beide opties

toeleidingsmodule

MET GEMAK HET JUISTE COMMISSARIAAT KRIJGEN

Doelgroep: Voor toezichthouders en talentvolle professionals die een (volgende) toezichthoudende functie ambiëren en daadwerkelijk als toezichthouder of commissaris aan de slag willen.

Toeleidingsmodule: Met gemak het juiste commissariaat krijgen

Kies 1 of beide opties

verdiepingsmodule

DE JUISTE VRAGEN STELLEN, HET LIJKT ZO SIMPEL!

Doelgroep: Deze verdiepende kennis, inzichten en praktijkervaringen zijn een must voor iedere toezichthouder of commissaris ongeacht het profiel in de RvT.

Verdiepingsmodule: De juiste vragen stellen, helt lijkt zo simpel

Kies 1 of beide opties

Basismodule: Op weg naar nieuw toezicht

Kies 1 of beide opties

Toeleidingsmodule: Met gemak het juiste commissariaat krijgen

Kies 1 of beide opties

Verdiepingsmodule: De juiste vragen stellen, helt lijkt zo simpel

Kies 1 of beide opties

werkenalscommissaris_algemeneafbeelding_artikelen_geel

Vervolgmodules Nieuw Toezicht

Het is onze missie om als Delfin Executives een bijdrage te leveren aan meer diversiteit en nieuw bloed in Raden van...

ik wil graag meer informatie ontvangen over opleidingen

Delfin impact executives werkt al enkele jaren succesvol samen met de Erkende Toezichthouder. We verzorgen oonder meer de basismodule op weg naar nieuw toezicht.