Mediation

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Kenmerkend daarbij is dat de partijen in alle vrijheid en autonoom over hun eigen geschil kunnen beslissen. De voordelen van mediation zijn dat het kan leiden tot oplossingen die beter uitvoerbaar en duurzamer zijn, omdat de betrokkenen daaraan zelf hebben bijgedragen en daarom vaak meer bereid zijn zich aan de gemaakte afspraken te houden en deze uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Karina Lemmens of Nico van der Peet.

Karina Lemmens is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij treedt op voor veel werkgevers en adviseert (en procedeert) over alle zaken die gerelateerd zijn aan het arbeidsrecht. Denk daarbij aan: ontslag, ziekte en reïntegratie, medezeggenschap, cao's, statutair bestuurders, reorganisaties en herstructureringen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en bedrijfsongevallen.

Karina Lemmens
Partner Thuis Partners

043 – 352 13 97

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

043 – 352 13 97

C

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners

E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97
D

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis & Partners
E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97