F.A.Q.
Enkele veel gestelde vragen over dit platform

Algemene
Info

Waarom
Wij zijn van mening dat het speelveld waarop commissarissen en toezichthouders zich bevinden professioneler, transparanter en diverser mag zijn. Via deze website c.q. platform willen wij daar graag een bijdrage aan leveren.
Wie
Dit platform is bedoeld voor (toemomstige) commissarissen, toezichthouders en iedereen die in de dagelijkse praktijk hiermee te maken heeft. Denk daarbij aan Directieteams, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.
Door wie
Op dit moment zijn de 3 partners achter dit initiatief: Delfin Executives, Thuis Partners en Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies van de Universiteit van Maastricht. Partijen die iets toe kunnen voegen aan deze samenwerking nodigen wij van harte uit contact met ons op te nemen.

Juridische
Vragen

Waarom

Als (toekomstig) lid van een toezichthoudend orgaan wilt u goed beslagen ten ijs komen. De ene keer wilt u vooraf al geïnformeerd zijn over de eventuele juridische mogelijkheden en uitdagingen, in een andere situatie moet u snel schakelen en wilt u weten waar en waarvoor u ergens terecht kunt.

Gezien de ruimschoots aanwezige diversiteit aan expertises, gecombineerd met opgedane ervaring is Thuis Partners een veilige haven op het moment dat het buiten wat roeriger wordt.

 

Wie
De advocaten van Thuis Partners hebben allemaal hun eigen expertise waarmee ze u van dienst kunnen zijn. Afhankelijk van de vraagstelling die u heeft zal bepaald worden welke advocaat u het beste kan ondersteunen.
Wanneer
Thuis Partners staat voor u klaar op het moment dat het voor u nodig is. Dat kan de ene keer zijn als u voornemens bent een positie in een toezichthoudend orgaan te accepteren. Dat kan ook zijn als u al in functie bent en om welke reden dan ook juridisch bijstand nodig heeft.

Vacatures
Plaatsen

Waarom

Een van de belangrijkste stappen naar transparantie is helderheid verschaffen waar nieuwe toezichthouders gezocht worden. Door deze vacatures op 1 plek te concentreren en hier in de (social) media aandacht aan te schenken zorgt daarnaast voor verbreding van de aandacht, waardoor de diversiteit aan reacties zal toenemen.

Uitbesteden
Als diversiteit, kritisch vermogen, transparantie en professionaliteit belangrijke onderwerpen zijn, is het raadzaam de werving van nieuwe leden uit te besteden. Enerzijds stapt u op deze wijze over uw eigen netwerk heen, anderzijds komt u niet in een situatie terecht waarin u bestaande relaties onder duk zet.
Zelf doen
Natuurlijk kunt u de werving zelf doen. Ook daar voorziet dit platform in met de mogelijkheid uw vacature te presenteren op onze vacaturepagina. Mocht u gaande het proces specifieke ondersteuning nodig hebben, dan kunt u altijd contact met ons zoeken.
Kosten

Er zijn een aantal factoren die bepalen welke fee wij in rekening brengen voor het werven van kandidaten (lid of voorzitter). Zodra wij hiervan op de hoogte zijn, kunnen wij een passende offerte uitbrengen.

De kosten voor het plaatsen van een vacature op deze site bedraag € 350,- exclusief btw.

Over
Klankborden

Waarom
Of u nu een ervaren toezichthouder bent of de eerste stap in die richting zet, op enig moment komt u in de situatie dat een klankbord u verder helpt. Of dat 1:1 of groepsessies met uw peers zijn of een klankbord in de vorm van een professional, dat zal afhangen van de situatie waarin u zit.
Door wie
Dat is afhankelijk van de situatie. De partners achter dit platform hebben allemaal hun eigen expertise. Intervisie voor startende toezichthouders is een initiatief van Delfin Exeutives, net zoals het coachen van individued of groepen. Mediation trajecten is een item waar Thuis Partners zeer ervaren in is.
Waar
Dat is afhankelijk van de situatie. In sommige situaties is het verstandig een neutrale locatie uit te kiezen. Anders situaties zorgen ervoor dat het handig is deze te organiseren bij een van de partners.

Over
Bijeenkomsten

Waarom
Elkaar ontmoeten, thema’s bespreken, discussies aangaan, stellingen poneren en bijgepraat worden over recente ontwikkelingen. Dat is de leidraad van de bijeenkomsten die wij organiseren. Ook houden wij u hier op de hoogte van bijeenkomsten die door andere partijen worden georganiseerd. Zo lang deze maar relevant zijn voor toezichthouders en commissarissen en iedereen die daar mee te maken heeft.
Voor wie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (toemomstige) commissarissen, toezichthouders en iedereen die in de dagelijkse praktijk hiermee te maken heeft. Denk daarbij aan Directieteams, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.
Waar

Een aantal bijeenkomsten is grootschalig van aard (denk daarbij aan meer dan 100 deelnemers). De locatie die we dan gebruiken moet voldoende faciliteiten hebben om een groep van een dergelijke omvang te kunnen ontvangen.

Andere bijeenkomsten zijn waarschijnlijk thema-gericht, bijvoorbeeld alleen van toepassing op een bepaalde sector. Deze zullen we waar mogelijk organiseren binnen de deuren van een organisatie die actief is in de betreffende sector.

JURIDISCH

Hoe vindt u het commissariaat dat bij u past?

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies.

Ze deelt graag  4 inzichten om uw profilering scherper te krijgen. Waardoor u meer kans maakt het commissariaat te vinden dat bij u past.

VRAGEN & ANTWOORDEN

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

VOLG ONS