Enquete procedure

De enquêteprocedure is een gerechtelijke procedure, die wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon te bewerkstelligen. Het doel van de enquêteprocedure is om vast te leggen dat er sprake is van wanbeleid. Indien daarvan sprake is, kan de Ondernemingskamer op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers voorzieningen treffen die een eind maken aan conflicten binnen de rechtspersoon die het behoorlijk functioneren ervan verhinderen. Op grond van het Burgerlijke Wetboek hebben commissarissen de bevoegdheid om een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer namens de rechtspersoon in te dienen en/of als belanghebbenden te worden gehoord.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico van der Peet of Dimitry Aertssen.

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

043 – 352 13 97

Dimitry Aertssen heeft als specialismen insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances en adviseert (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en bestuurders aansprakelijkheid.

Dimitry Aertssen
Partner Thuis Partners

043 – 352 13 97

C

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners

E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97
D

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners
E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97