Intervisie

Bruikbare tips hoe u in bepaalde situaties het best kunt optreden, reflecteren over issues binnen uw commissariaat, omgang met collega-toezichthouders, extra steuntje in de rug als startend toezichthouder: Werken als Commissaris faciliteert intervisiebijeenkomsten waar u in een sfeer van privacy en vertrouwen met vakgenoten kunt sparren en spiegelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Elise Lansu.

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies  en management- en directiefuncties in met name de profitsector. Daarnaast coacht zij individuele toezichthouders en organiseert zij intervisie bijeenkomsten voor (startende) toezichthouders van verschillende commissariaten.

Elise Lansu
Partner Delfin impact executives

06 – 239 09 009