De vijf vragen aan

Delfin impact executives heeft de afgelopen jaren een prominente plek ingenomen in het vinden de juiste kandidaten voor toezichthoudende functies. Het houden van toezicht is inmiddels stevig ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Voor ons begint of eindigt het niet bij het werven van potentiële toezichthouders. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om het vak van toezichthouder, commissaris of STAK-lid verder door te ontwikkelen. Dat doen we door opleidingen en kennisbijeenkomsten te organiseren. Maar ook door persoonlijke en vaak indringende gesprekken te voeren met (ervaren) toezichthouders. Gesprekken die u een inkijk en een goed beeld geven van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Maar ook welke uitdagingen je als toezichthouder op je pad krijgt.

Een inkijk die we graag met u delen in de vorm van De vijf vragen aan…..

Lees hier een van de andere Vijf vragen aan…..

Maar deze tips zijn ook meer dan waardevol…..

5 Tips van Peter Wakkie

Peter Wakkie is advocaat, bestuurder en commissaris. Voordat hij lid werd van de raad van bestuur van Ahold (2003-2009) speelde hij een belangrijke rol in het verkrijgen van het noodkrediet dat Ahold nodig had om te kunnen overleven na de boekhoudfraude. Op dit moment bekleedt de heer Wakkie commissariaten bij TomTom N.V. (voorzitter), BCD Holdings N.V. (lid) en Steinhoff International N.V. (vice-voorzitter). 

5 Tips van Maria van der Hoeven

Maria van der Hoeven, is voormalig Minister van Economische Zaken en momenteel Commissaris bij onder andere Innogy SE in Duitsland en Total SA in Frankrijk. Zij deelt  graag haar ervaringen over toezichthouden en heeft 5 tips voor u.

IK WIL GRAAG MEEWERKEN AAN DE 5 VRAGEN AAN…..

Ik wil graag mijn ervaringen delen met andere (potentiele) toezichthouders. En zo meewerken aan het verder professionaliseren van het vak toezichthouden.