Vijf vragen aan Linda van Driel

door 25 april 20245 vragen aan.....

01.

Wat bedoel je met “Omarm dat je anders bent”

Het is tijd voor verandering, het moet anders. Nog altijd is de wereld van toezichthouders een wereld met weinig diversiteit aan achtergronden. Schaf portefeuilles af, juich toe als andersdenkenden interesse tonen, sta open voor innovators in je Raad. Natuurlijk, je hebt ook een controlerende taak, maar vergeet niet de sparrende en inspirerende taken van een Raad. Dáár komt een bestuurder en organisatie verder mee. Niet alleen terugblikken maar vooral ook vooruit kijken! Straal dat ook uit, laat nieuwkomers weten dat ze welkom zijn, juist omdat ze op een andere manier naar zaken kijken. Dát inspirerende gevoel moet ook gaan leven bij de nieuwe generatie toezichthouders. De nieuwe generatie maakt impact, daarom dat ik tegen de nieuwe generatie ook wil zeggen: “omarm dat je anders bent, het is je kracht”.

afbeelding_5vragenaan_monique_princen

“Omarm dat je anders bent.”

02.

Hoe kwam jij aan je eerste toezichtfunctie?

Ik heb veel gesolliciteerd. Juist als mensen zeggen “gaat toch niet lukken”, dan is het juist iets voor mij! Blijkbaar heb ik dat over kunnen brengen. Mijn toegevoegde waarde is vooral de kracht van het vernieuwend denken om uitdagingen op te lossen. Bij Kraamzorg De Waarden heb ik ook een nieuwe commissie geïntroduceerd: ‘de innovatiecommissie’. Maar help die bestuurder en die organisatie ook door alle krachten van de individuele leden van de Raad te bundelen.

03.

Hoe organiseer je ‘het nieuwe innovatieve toezicht’ zoals je dat omschrijft?

Ik kwam er al snel achter dat de agenda van een Raad vaak is volgepropt met noodzakelijke onderwerpen en bijbehorende stukken. Weinig mogelijkheden om op te inspireren maar wel belangrijk onderdeel voor besluitvorming en om je toezichthoudende taak goed uit te voeren. Als je merkt bij de voorbereiding dat er weinig discussie zal zijn maar dat de onderwerpen vooral een accorderend of besluitvormend karakter hebben, dan behandelen we die in een eerdere vergadering online. Als we dan fysiek bij elkaar komen, hebben we meer tijd om inhoudelijk te discussiëren en te brainstormen over bepaalde ideeën, vernieuwingen, of zaken waar je normaal weinig tijd voor hebt. Dit soort sparrende sessies werken verhelderend en dragen bij aan het vormen van een echt team als Raad. Dat zijn de momenten om met de bestuurder te praten over de lange termijn en brengt je in staat in de korte termijn goed te monitoren of je nog op de juiste koers zit voor de lange termijn. Ook biedt het de ruimte om, indien gewenst, te praten met de bestuurder(s) persoonlijk. Wat houdt hem of haar bezig? Waar kunnen we bij helpen, kunnen we inspireren, nieuwe inzichten bieden. Dat maakt het werk niet alleen beter maar ook leuker en doeltreffender, gericht op de toekomst.

CV Linda van Driel

  • Z2016 winnaar van BTG Young professional IT & Telecom award
  • ZTot april 2024 directeur van ZIZO (netwerkorganisatie van ziekenhuizen)
  • ZSinds oktober 2023 lid Raad van Toezicht bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten
  • ZSinds juni 2023 voorzitter Raad van Toezicht van Zuid-Hollands Landschap
  • ZSinds 2020 lid Raad van Toezicht Kraamzorg De Waarden

04.

Wat moet er morgen veranderen in toezichthoudend Nederland? 

Toezichthouders moeten wat mij betreft meer in kansen denken in plaats van in risico’s. Wat is belangrijk voor de mensen in de organisatie? Kijk niet alleen naar de samenstelling van de RvT of RvC maar betrek ook de experts uit je organisatie bij vraagstukken en richt je nog meer op de doelgroep. Als ik met andere toezichthouders spreek, heeft men vooral de neiging bezig te zijn met het ‘in control houden’ van de organisatie. Men houdt letterlijk toezicht. Benut elkaars expertise en inspireer elkaar, niet alleen voor de zaken van vandaag maar vooral ook voor de uitdagingen van morgen!

05.

Welke tips heb je voor toekomstige toezichthouders?

Durf te solliciteren! Zorg dat je er tussen komt. Die eerste stap zetten is het belangrijkste. Denk niet dat je niet gekwalificeerd bent als je niet volledig aan het profiel voldoet. Vaak heb je meer ervaring dan je zelf denkt. Ik herhaal nog een keer wat ik aan het begin zei: “omarm dat je anders bent”, dat creëert waarde en impact voor je zelf én de organisatie. En voel je niet gedwongen eerst een specifieke opleiding gevolgd te hebben. Als het je zelf meer comfort geeft, is een opleiding prima maar het is zeer zeker geen vereiste. Misschien moet je zelfs eerst starten en dan pas een gerichte opleiding of cursus volgen zodat je het gelijk kan koppelen aan de praktijk. Tot slot, geloof in jezelf en zoek de juiste recruiters die passen bij jouw visie en het matchen van mensen en organisaties. Zo kom je uiteindelijk op de juiste plek terecht.

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin Executives

Share This