De toezichthouder en cybersecurity

De toezichthouder en cybersecurity

De toezichthouder en cybersecurity Cybercrime komt vandaag de dag zo vaak voor dat het een “normaal” bedrijfsrisico is geworden. Als relatief nieuw bedrijfsrisico staat dit echter nog lang niet altijd op het netvlies, laat staan op de agenda van de toezichthouder. Dat... Lees meer
(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar dient het bestuur van een vennootschap een jaarrekening op te maken en deze ter vaststelling aan de algemene vergadering voor te leggen. Deze termijn geldt behoudens verlenging met ten hoogste... Lees meer