De rol van de RvC bij tegenstrijdig belang Ajax-directeur

door 26 september 2023juridisch

Het zal niemand ontgaan zijn: de crisis waarin voetbalclub Ajax momenteel verkeerd. Een crisis die niet alleen zichtbaar is op het veld, maar ook op bestuurlijk en organisatorisch vlak. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat technisch directeur Sven Mislintat zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Mislintat zou namelijk voor enkele miljoenen een speler hebben gekocht via een zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat.

>

Tegenstrijdig belang

Ajax is niet zomaar een voetbalclub, maar ook een beursgenoteerd bedrijf. De handelwijze van Mislintat staat op gespannen voet met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) en schuurt zelfs met de eigen corporate governance code van Ajax. Hierin staat dat een directeur van Ajax geen besluiten kan nemen over onderwerpen waarbij deze een tegenstrijdig belang heeft. De Wbtr spreekt van een tegenstijdig belang indien een bestuurder of commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk strijdig is met het belang van de rechtspersoon. Is er sprake van een mogelijk belangenconflict? Dan heeft een bestuurder de plicht om dat te melden bij de Raad van Commissarissen voor goedkeuring. Of Mislintat hiervan melding heeft gedaan bij de RvC wordt momenteel onderzocht door forensisch accountants die door Ajax zijn ingeschakeld. Hangende zo’n onderzoek kan de RvC van Ajax Mislintat op non-actief stellen, maar dat is (nog) niet gebeurd.

“Naast de handelwijze van Mislintat wordt ook de rol van de RvC onderzocht.”

Michel van Veen is advocaat bij ThuisPartners sinds augustus 2021.

Michel van Veen
Advocaat bij Thuis Partners

043-352 13 97

>>

Valt de RvC iets te verwijten?

Dat de RvC niets wist van de zakenrelaties van Mislintat is opvallend. Een RvC heeft namelijk de plicht om na te gaan of bestuurders zakelijke relaties hebben en of voldoende is gewaarborgd dat deze relaties buitenspel staan wanneer een bestuurder eventueel zou kunnen profiteren van zo’n relatie. Het lijkt er op dat de RvC van Ajax hierop niet of onvoldoende heeft toegezien. Naast de handelwijze van Mislintat wordt ook de rol van de RvC onderzocht. Uit het onderzoek zou moeten komen wat hun taak precies is geweest en hoe zij hier hebben geprobeerd de risico’s die er waren af te zwakken.

>>>

Gevolgen

Een kwestie waarbij besluiten worden genomen met tegenstrijdige belangen kan grote gevolgen hebben. Wanneer één of meer bestuurders een belang hebben dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dit niet melden en tóch deelnemen aan de beraadslaging omtrent dat besluit, dan is dat besluit in beginsel vernietigbaar. Daarnaast kan, als blijkt dat een bestuurder in een dergelijke situatie inderdaad informatie heeft verzwegen of achtergehouden, een RvC de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen in verband met mogelijke financiële verliezen. Dit staat nog los van de reputatieschade die een bedrijf lijdt en het eventuele wantrouwen bij aandeelhouders.

>>>>

Update 24 september jl.

Inmiddels is het nieuws naar buiten gekomen dat Ajax Sven Mislintat heeft ontslagen. Opvallend genoeg heeft het ontslag volgens Ajax niets te maken met het onderzoek dat loopt, maar ontbreekt er binnen Ajax een ‘breed draagvlak’ om de samenwerking voort te zetten.

Michel van Veen is advocaat bij ThuisPartners sinds augustus 2021.

Michel van Veen
Advocaat bij Thuis Partners

043-352 13 97

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This