De Zorgbrede Governance Code 2022

door 21 februari 2022governance

Op 1 januari 2022 is de Zorgbrede Governance Code 2022 van kracht geworden. De ZGC 2022 is een herziening van de Zorgbrede Governance Code 2017. In de Code uit 2017 was voor zowel leden van de raad van bestuur als leden van de raad van toezicht een bepaling over de onverenigbaarheid van functies opgenomen.

>

Onverenigbaarheid van functies

Zo kon een toezichthouder van een bepaalde zorgorganisatie op grond van de Code uit 2017 niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie als deze andere zorgorganisatie (i) binnen het verzorgingsgebied van de bepaalde zorgorganisatie (ii) geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht. Dit is slechts toegestaan als de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

In de Zorgbrede Governance Code 2022 is de bepaling inzake de onverenigbaarheid van functies van toezichthouders geschrapt.

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

043-3521397

>>

Bepaling geschrapt

In de Zorgbrede Governance Code 2022 is de bepaling inzake de onverenigbaarheid van functies van toezichthouders geschrapt. De reden voor deze schrapping is dat deze bepaling nu is opgenomen in artikel 7 lid 1 sub b punt 7 en punt 8 van het Uitvoeringsbesluit Wet toetreding zorgaanbieders (de “Ub Wtza”).

Deze luidt als volgt:

“De instelling borgt de onafhankelijke taakvervulling door RvT. Dit betekent in ieder geval dat een toezichthouder geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht”.  

En

“De instelling borgt de onafhankelijke taakvervulling door RvT. Dit betekent in ieder geval dat een toezichthouder geen lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de instelling is als bedoeld in artikel 2:24a BW of die andere instelling met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW”.

>>>

Wet toetreding zorgaanbieders

De twee elementen om te bepalen of sprake is van onverenigbaarheid van functies blijven aldus of de andere zorginstelling gevestigd is binnen het verzorgingsgebied van de zorginstelling en of er sprake is van geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden. De naam ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ is wellicht wat verwarrend, maar deze bepalingen zijn van toepassing op alle zorgaanbieders die onder de vergunningenplicht vallen. Ook reeds toegetreden zorgaanbieders dienen dus rekening te houden met deze bepalingen. In artikel 7 van de Ub Wtza zijn verder nog andere bepalingen opgenomen die op onafhankelijk toezicht zien.

Is het doel van het dwangakkoord echter om tot een beëindiging van de onderneming te komen, dan zal met name het belang van de gezamenlijke schuldeisers moeten prevaleren. Commissarissen dienen het verloop van het WHOA-traject daarom nauwlettend in de gaten te houden, zodat zij – indien nodig – het belang waarnaar zij zich moeten richten tijdig kunnen bijsturen.

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

043-3521397

>>>>

Tot slot

Tot slot, in Den Haag wordt op dit moment ook gewerkt aan het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders. Dit wetsvoorstel heeft tot doel (i) het beter borgen van de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders en (ii) het verbeteren van het externe toezicht op zorgaanbieders, waardoor bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen in de toekomst sneller en voortvarender kunnen worden opgepakt.

Is het doel van het dwangakkoord echter om tot een beëindiging van de onderneming te komen, dan zal met name het belang van de gezamenlijke schuldeisers moeten prevaleren. Commissarissen dienen het verloop van het WHOA-traject daarom nauwlettend in de gaten te houden, zodat zij – indien nodig – het belang waarnaar zij zich moeten richten tijdig kunnen bijsturen.

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This

Stel uw vraag aan Sylvana Vijn van Thuis Partners

Stel uw vraag aan Sylvana Vijn van Thuis Partners