De RvC en zijn rol in tegenspraak

De RvC en zijn rol in tegenspraak

De RvC en zijn rol in tegenspraak Het ontbreken van ‘uitbaar kritisch vermogen’ in een organisatie kan een signaal zijn van een zonnekoningsituatie. Het is onwenselijk dat een bestuurder zichzelf centraal stelt, steeds zijn stempel drukt in besluitvorming en alles om... Lees meer
De RvC en de Organisatiestrategie

De RvC en de Organisatiestrategie

De RvC en de Organisatiestrategie Hebben we wel hetzelfde beeld van de route naar de toekomst? Deze periode in het kalenderjaar, grofweg tussen vaststelling jaarverslag en de start van het drukke najaar, wordt bij veel organisaties gebruikt voor strategieontwikkeling.... Lees meer
Kennis van producten en markten

Kennis van producten en markten

Kennis van producten en markten Elk jaar vragen we in ons onderzoek, in het kader van de samenwerking tussen de rvc en de rvb, of de individuele commissaris voldoende begrip heeft van de producten en markten van de organisatie. Ook in het onderzoek 2019/2020 deden we... Lees meer
Investeren in datamanagement

Investeren in datamanagement

Investeren in datamanagement Digitalisering heeft natuurlijk ook bij u al op de rvc-agenda gestaan. Er gaat immers geen dag voorbij waarin dit woord niet in de media terug te vinden is. Hacks, ransomware: we lezen het iedere dag opnieuw. Een ander belangrijk aspect,... Lees meer