Duurzaamheid: worden de doelen in uw organisatie ook al extern beoordeeld?

door 20 februari 2023

Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek 2022

 

We gaan gestaag naar het einde van het eerste kwartaal. Dat betekent voor raden van commissarissen (RvC/RvT) dat het jaarverslagenseizoen weer aanbreekt. Hoe rapporteert uw organisatie over duurzaamheid? Met een enthousiaste opsomming van acties, vaak groot en klein door elkaar, kijkt menige organisatie terug op het verslagjaar. Maar heeft uw organisatie ook een beeld bij de routekaart naar de toekomst? Zijn uw toekomstige duurzaamheidsdoelen gekwantificeerd en meetbaar? Zijn de noodzakelijke acties goed doorgerekend in uw investeringsplannen en begroting? En laat u dat ook extern toetsen? De vrijblijvendheid gaat eruit, Europese wetgeving komt eraan. Ook als dat voor u nu (nog) niet verplicht is, zal het gangbaar worden dat organisaties zich committeren aan een duurzaamheidsdoel. Het streven naar duurzaamheid zal ook uw bedrijfscultuur veranderen. Dus: hoe staat het in uw organisatie met heldere duurzaamheidsdoelen?

>

Wij vroegen het aan commissarissen, bestuurders, secretarissen van RvC en RvB en internal auditors. Bij de stelling ‘mijn organisatie heeft meetbare duurzaamheidsdoelen’ zien we veel verbeterwensen. In het onderzoek brengen we dat per benchmark in beeld. Voor 11 van de 18 benchmarks zien we hier een verbeterwens. Nog meer verbeterwensen zien we bij de externe beoordeling van de duurzaamheidsdoelen en -prestaties. Hier wensen maar liefst 15 van de 18 benchmarks verbetering.

In onderstaande tabel zien we in de kolommen een selectie van de onderzochte benchmarks. Na de stellingen zien we in de eerste kolom het basisprofiel (beursgenoteerd bedrijf). Bij het MKB en in de zorg zien we veel urgente verbeterwensen (weergegeven in rood). De woningcorporatie heeft geen verbeterwens op gebied van meetbare duurzaamheidsdoelen. Op zich begrijpelijk, omdat deze doelen hier vaak onderdeel van gemaakte prestatieafspraken zijn. Verduurzaming van woningen laat zich gemakkelijker kwantificeren.

Duurzaamheid- worden de doelen in uw organisatie ook al extern beoordeeld_artikel_boardinbalance

>>

Veranderwensen duurzaamheid

Veranderwens = oranje. Urgente veranderwens = rood. Weergegeven: 7 van de 18 benchmarks

Tabel_artikel_Duurzaamheid- worden de doelen in uw organisatie ook al extern beoordeeld?

Ook opmerkelijk: voor 9 van de 18 benchmarks geldt dat het stellen van een minimum quotum voor het aantal commissarissen met duurzaamheidskennis een verbeterwens is.

Hoe ziet uw raad dat? Heeft u behoefte aan een duurzaamheidsprofiel of -commissaris? Ons advies voor als u het jaarverslag gaat lezen: zoom eens in op de duurzaamheidsdoelen van uw organisatie en leg dat eens naast de competenties van uw RvC.

>>>

Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek

Meer resultaten zijn te vinden in de veertiende editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek van Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch (Board in Balance) en prof. Herbert Rijken. De respondenten worden benaderd via FBNed, de Governance University, hoofdsponsor Grant Thornton, de NCD, de NCR, de NVTZ, de VTW, Topvrouwen.nl, VNO NCW metropoolregio Amsterdam, Stichting Blikverruimers.nl en het relatiebestand van Board in Balance. Het onderzoek wordt gesponsord door Grant Thornton, ORTEC en Integration People. Voor meer informatie: https://www.boardinbalance.com of https://www.grantthornton.nl/commissarissenonderzoek/ (Deel I, 2021/2022).  

>>>>

Toelichting benchmarkprofielen

Voor de verwerking van de resultaten wordt een regressieanalyse toegepast. Daardoor kunnen resultaten worden verkregen voor de afzonderlijke variaties (benchmarks).  Voor welke profielen zijn data in het onderzoek beschikbaar? Het basisprofiel is het beursgenoteerd bedrijf. De volgende variaties worden onderscheiden:

  • In de categorie bedrijfsprofielen/-benchmarks: het groot niet-beursgenoteerd bedrijf, het MKB midden- en kleinbedrijf, het familiebedrijf, de woningcorporatie, de zorginstelling, de onderwijsinstelling en de overige ‘non-profit’-organisatie.
  • In de categorie persoonsgebonden profielen/benchmarks: de voorzitter RvC/RvT, de commissaris met RvB-positie elders, de jonge commissaris (≤ 55 jaar), de vrouwelijke commissaris en de commissaris die lid is van een auditcommissie.
  • De niet-commissaris profielen zijn: het lid van de RvB/directie, de secretaris van de RvC en de Internal auditor.

Oscar Toebosch is researcher/consultant en mede-oprichter van Board in Balance, een onafhankelijke organisatie die evaluaties van raden van commissarissen en raden van toezicht uitvoert en onderzoek verricht naar governance. Één van deze onderzoeken is het Grant Thornton Commissarissen-benchmarkonderzoek, naar het functioneren van het commissariaat in al zijn facetten.

Oscar Toebosch
Partner Board in Balance

+31 (0)6 – 29594018

Oscar, ik wil graag meedoen aan jullie onderzoek

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This