De evenwichtige zetelverdeling, een tandeloze tijger

door 23 mei 2018diversiteit

Afgelopen week werd bekend dat Ineke Gutterswijk-Luiten per 1 juli voorzitter van de raad van commissarissen bij VVV-Venlo wordt. De voetbalwereld is natuurlijk van oudsher een echt mannenbolwerk. Het is dan ook juist belangrijk dat ook in deze tijd en in deze wereld vrouwen onderdeel uitmaken van het bestuur en de raad van commissarissen. Veel organisaties zetten tegenwoordig in op diversiteit

>

Zowel diversiteit van mannen en vrouwen als ook diversiteit op het gebied van etniciteit. Bij een aantal organisaties is een balans tussen man en vrouw in het bestuur en de raad van commissarissen bereikt. Zo is bij Schiphol de verhouding man/vrouw in het bestuur 50/50. Dit is echter nog lang niet overal zo. Als er wordt gesproken over de verdeling man/vrouw in de bedrijfstop, dan is de regelgeving hierover van belang. Want hoe zit het ook alweer? Momenteel moeten grote organisaties volgens de wet de zetels van het bestuur en raad van commissarissen evenwichtig verdelen. Onder evenwichtig wordt verstaan dat in ieder geval 30% van de zetels bezet is door vrouwen en 30% door mannen. Dit geldt enkel als de zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Voldoet een bedrijf niet aan deze percentages dan moet dit worden opgenomen in het jaarverslag. Hierin zal ook moeten worden toegelicht waarom er niet is voldaan aan de streefpercentages. Dit wordt het ‘pas toe-of leg uit’ principe genoemd. De vraag is echter of organisaties zich hieraan houden.

>>

Uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017, opgesteld door de commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht, blijkt dat dit in meer dan de helft van de gevallen niet gebeurt. Uit het rapport van de commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht blijkt dat het aantal vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen maar zeer langzaam toenemen. Zo had 70% van de organisaties halverwege 2017 nog geen enkele vrouw in het bestuur of de raad van commissarissen. Dat het percentage vrouwen stijgt is vooral te danken aan de 200 grootse bedrijven. Hier is toename een stuk hoger dan bij de overige bedrijven. Een ander interessant feit uit dit rapport is dat meer dan de helft van bedrijven het niet opneemt in haar jaarverslag als zij niet voldoet aan de streefpercentages. Het is niet goed dat een wettelijke bepaling door zo’n groot gedeelte van de bedrijven wordt genegeerd. Zonder betere handhaving blijft van deze wet enkel een tandeloze tijger over. De commissie doet dan ook een aantal aanbevelingen. Onder andere:

  • Het instellen van een afdwingbaar quotum.
  • Het ‘pas toe-of leg uit’ principe niet te laten verslappen. Er zou beter moeten worden gehandhaafd.
  • De urgentie van diversiteit tussen man/vrouw bij stakeholders onder de aandacht te brengen.
  • Ervoor zorgen dat executive search bureaus ook genoeg vrouwen op de long list plaatsen.

De diversiteit van mannen en vrouwen in het bestuur en raad van commissarissen heeft flinke stappen gemaakt.

>>>

De diversiteit van mannen en vrouwen in het bestuur en raad van commissarissen heeft flinke stappen gemaakt. Echter gaat het allemaal niet snel genoeg. Ook worden de bestaande regels onvoldoende nageleefd. De huidige wetgeving is dan ook slechts een tandeloze tijger. Om dit op te lossen zullen er verdergaande maatregelen moeten worden genomen. Het door de wetgever opvolgen van de aanbevelingen van de commissie Streefcijfer Wet bestuur en toezicht kan een belangrijke stap zijn om de diversiteit te bevorderen. Uiteindelijk heeft het bestuur en de raad van commissarissen zelf de meeste invloed op de diversiteit. Maak daar dan ook gebruik van en houdt minst genomen bij het invullen van een vacature rekening houden met deze wetgeving.

Is het doel van het dwangakkoord echter om tot een beëindiging van de onderneming te komen, dan zal met name het belang van de gezamenlijke schuldeisers moeten prevaleren. Commissarissen dienen het verloop van het WHOA-traject daarom nauwlettend in de gaten te houden, zodat zij – indien nodig – het belang waarnaar zij zich moeten richten tijdig kunnen bijsturen.

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This