Waarom gratis toezichthouden echt niet kan

door 23 oktober 2023toezicht

Bij veel organisaties spelen toezichthouders een cruciale rol. Zij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de organisaties waarop zij toezicht houden. Ze zien toe op de strategische koers, bewaken de integriteit, en zorgen ervoor dat de organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheden nakomt. Deze verantwoordelijkheid is van onschatbare waarde en verdient een passende waardering. Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat iedere toezichthouder ten principale bezoldigd moet worden. Waarom? Omdat bezoldiging niet alleen een kwestie is van financiële compensatie, maar ook van erkenning en waardering voor de belangrijke rol die toezichthouders vervullen.

afbeelding_5vragenaan_monique_princen

“Het aantrekken van toptalent voor deze functies wordt vergemakkelijkt wanneer de beloning in lijn is met de inzet en de verwachte resultaten.”

>

Goed toezicht is geen hobby

Toezichthouden is geen eenvoudige taak. Het vereist niet alleen diepgaande kennis en ervaring, maar ook een aanzienlijke tijdsinvestering. Het bijwonen van vergaderingen, het analyseren van complexe financiële gegevens, het begrijpen van de marktdynamiek en het nemen van beslissingen die de toekomst van een organisatie beïnvloeden, vormen slechts een deel van de verplichtingen van toezichthouders. Het is een serieuze verantwoordelijkheid die niet licht moet worden opgevat. Een financiële vergoeding voor het werk van toezichthouders is geen teken van hebzucht of een gebrek aan passie voor het vak. Integendeel, het is een erkenning van de waarde die deze professionals toevoegen aan de organisaties waar ze toezicht op houden. Het is een manier om te zorgen dat de meest capabele en gekwalificeerde professionals bereid zijn om de verantwoordelijkheid van toezichthouder op zich te nemen. Het aantrekken van toptalent voor deze functies wordt vergemakkelijkt wanneer de beloning in lijn is met de inzet en de verwachte resultaten. Bovendien biedt bezoldiging toezichthouders de flexibiliteit om hun beloning op een manier te gebruiken die past bij hun persoonlijke omstandigheden en overtuigingen. Sommigen zullen ervoor kiezen om hun vergoeding te doneren aan goede doelen, terwijl anderen het zullen gebruiken om zichzelf te ontwikkelen of te investeren in hun gemeenschap. Het punt is dat ze de vrijheid moeten hebben om dit te beslissen.

>>

Verantwoordelijkheid

Kortom, functies binnen raden van toezicht en commissarissen verdienen een tegemoetkoming. Het is een erkenning van de waarde, verantwoordelijkheid en toewijding die deze rollen vereisen. Dit zou niet alleen toezichthouders helpen zich beter te focussen op hun verantwoordelijkheden, maar ook de kwaliteit van toezicht verbeteren en organisaties helpen om beter te gedijen in een steeds complexere zakelijke omgeving. Laten we erkennen dat bezoldiging niet alleen een financiële kwestie is, maar ook een kwestie van respect voor toezichthouders en hun cruciale bijdrage aan onze samenleving.

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin Executives

Share This

Stel uw vraag aan Max Ruiters van Delfin Executives

Ik wil Max een vraag stellen