RvT stapt naar Ondernemingskamer wegens geschil met de Nederlandse Bisschoppenconferentie

18-06-2020 | rechtspraak | 0 Reacties

De Stichting Katholieke Universiteit (“de SKU”) die toezicht houdt op de Radboud Universiteit (“de RU”) en het Radboud UMC (“het UMC”) heeft een procedure bij de Ondernemingskamer aanhangig gemaakt. Reden voor deze procedure is het al lang slepende conflict met de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die op grond van de statuten van de SKU bevoegd is om de toezichthouders van de SKU te benoemen. De afgelopen jaren zijn namelijk verschillende voorgedragen kandidaten tegengehouden, omdat ze niet katholiek genoeg waren. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de SKU op dit moment uit zes leden bestaat, terwijl de SKU volgens haar statuten uit ten minste zeven leden moet bestaan. De SKU wilt daarom dat de RU en het UMC ieder een eigen Raad van Toezicht krijgen, waarbij de Nederlandse Bisschoppenconferentie dan per Raad van Toezicht één van de vijf toezichthouders mag benoemen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie gaat akkoord met die voorgenomen splitsing van de Raad van Toezicht, maar houdt vast aan het kunnen benoemen van alle toezichthouders.

De RU wordt evenals Tilburg University en de Vrije Universiteit te Amsterdam als bijzondere universiteit aangemerkt. De overige universiteiten in Nederland zijn openbare universiteiten. Het verschil met de openbare universiteiten is dat bij de bijzondere universiteiten het onderwijs op godsdienst, levensovertuiging of een bijzondere visie op het onderwijs is gebaseerd.

Daarnaast zijn de bijzondere universiteiten privaatrechtelijke rechtspersonen en de openbare rechtspersonen publieke rechtspersonen. Vanwege de privaatrechtelijke rechtsvorm zijn de meeste bepalingen uit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek niet op de RU, Tilburg University en de Vrije Universiteit van toepassing. Als gevolg daarvan worden de toezichthouders van de SKU niet door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd, maar is deze bevoegdheid statutair aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie toegekend.

Zo worden de leden van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit door de ledenraad van de Vuvereniging benoemd en worden de toezichthouders bij Tilburg University eveneens door de Nederlandse Bischoppenconferentie benoemd. De invloed van de Nederlandse Bisschoppenconferentie op de RU en Tilburg University – die samen ongeveer circa 40.000 studenten hebben – is daardoor groot, omdat de bestuursleden van deze universiteiten door de toezichthouders worden benoemd.

Dat is aan de ene kant begrijpelijk, omdat de universiteiten immers een katholieke basis hebben. Aan de andere kant kan men zich afvragen of het in deze tijd nog wenselijk is dat de bisschoppen zo’n grote invloed op deze universiteiten hebben. Het is dus interessant om te zien hoe de Ondernemingskamer over deze zaak zal gaan oordelen. De procedure zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn door de Ondernemingskamer worden behandeld.

Zodra daar meer over bekend is, zullen wij u daar natuurlijk over informeren op dit platform.

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

linkedin email telefoon043-3521397

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This