Fiscale actualiteiten voor commissarissen

01-08-2017 | fiscaliteiten | 0 Reacties

Per 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking van een commissaris afgeschaft. Dit hangt samen met WDBA. Vooruitlopend op de afschaffing werd al goedgekeurd dat de arbeidsverhouding van een commissaris alvast niet als fictieve dienstbetrekking werd aangemerkt (MvF 14 maart 2016, nr. BLKBK2016/265M). Het gebruik van de goedkeuring was afhankelijk van de wil van het betrokken lichaam en de commissaris. In het besluit wordt erop gewezen dat voortzetting van het regime van de fictieve dienstbetrekkingen in de meeste gevallen ook na 1 januari 2017 mogelijk is via de zogenoemde opting-inregeling. Het vervallen van de fictieve dienstbetrekking betekent dat de commissaris voortaan zelf de premie Zvw over zijn honorarium moet betalen.

Voor de buitenlandse commissaris van een Nederlands lichaam kan het vervallen van de fictieve dienstbetrekking tot gevolg hebben dat hij of zij niet langer in Nederland belastingplichtig is.

Een commissaris is niet onderworpen aan de premies werknemersverzekeringen. De keuze voor dienstbetrekking heeft ook gevolgen voor de kostenaftrek. Ingeval van een dienstbetrekking bestaat immers geen mogelijkheid de voor het commissariaat gemaakte kosten in aftrek te brengen in de inkomstenbelasting. Voor de commissaris die als ondernemer kan worden aangemerkt, is dat wel het geval. De Hoge Raad heeft in een tweetal gevallen beslist wanneer voor de commissaris sprake is van winst uit onderneming. (HR 29 mei 2009, nr. 07/10538 en HR 12 september 2008, nr. 42.915)

Let op! Over de vergoeding dient in beginsel omzetbelasting te worden berekend als de commissaris ondernemer is voor de omzetbelasting. Het berekenen van omzetbelasting is nadelig als de instelling die deze belasting in rekening gebracht krijgt deze niet kan verrekenen (instelling is geen ondernemer of verricht alleen vrijgestelde prestaties).

Frank van der Heijden is sinds 1997 fiscalist en is gespecialiseerd in de fiscale positie van de DGA, vrije beroeper en NederBelgen problematiek. Hij adviseert zijn klanten zowel op zakelijk als privé vlak op het gebied van fiscaliteit en planning.

Frank van der Heijden
Cabinet Adviseurs

linkedin email telefoon043-3214477

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This