5 tips die helpen om te komen tot een aanpak voor zelfevaluatie

10-10-2017 | governance | 0 Reacties

Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hebben we alle risico’s in beeld? Hebben we toegevoegde waarde voor de stakeholders? Hoe houden we onszelf scherp? Veelgehoorde vragen onder toezichthouders. Evalueren omdat de Governance Code het vereist, het enquêteformulier van een collega-RvT invullen en het onderwerp afvinken, levert onvoldoende op.  Onderzoek wijst uit: alleen intrinsieke motivatie en de wil om écht beter te presteren leidt tot effectief toezicht. Zelfevaluatie helpt een beter beeld te krijgen waar je staat en waar je verbeterpunten liggen. Aansluiten bij waar je RvT nu staat is cruciaal om vervolgstappen ook effectief te laten zijn. Maatwerk is dus essentieel.

5 tips voor zelfevaluatie

Ik geef u vijf tips die helpen om te komen tot een aanpak voor zelfevaluatie die past bij uw Raad van Toezicht:

  • Voor in de RvT de discussie wat goed toezicht is voor jullie organisatie en stel daarbij criteria op
  • Onderzoek de visie op toezicht houden binnen jullie RvT. Komt de visie overeen of zijn er verschillen en zijn die te overbruggen?
  • Is het gebruikelijk feedback te geven op elkaars functioneren? Hoe doen jullie dit?
  • Op welk niveau wil je insteken met de zelfevaluatie: procedureel, inhoudelijk of relationeel?
  • Waar staan jullie als team in jullie ontwikkeling? Elk team doorloopt namelijk verschillende fases met zijn eigen dynamiek en methodiek.

Niet één zelfevaluatie is hetzelfde als je streeft naar effectief toezicht. Je komt uit op allerlei aandachtspunten zowel inhoudelijk als op gebied van onderlinge dynamiek en samenwerking en dus niet alleen bij enquêteformulieren.

Nog steeds moeilijk om zelfevaluatie in te voeren?

Via dit platform Werken als Commissaris kunt u advies en ondersteuning krijgen om  de professionalisering zo goed mogelijk uit te voeren. Neem gerust contact op met uw vraag, we helpen u graag.

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies  en management- en directiefuncties in met name de profitsector. Daarnaast coacht zij individuele toezichthouders en organiseert zij intervisie bijeenkomsten voor (startende) toezichthouders van verschillende commissariaten.

Elise Lansu

Partner Delfin Executives

linkedin email telefoon 06 – 239 09 009

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This