Good Governance in de Sport (slot)

07-08-2018 | governance

Waarom hechtte ik in de vorige 3 artikelen zoveel waarde aan naleving van Good Governance in de Sport? Heel eenvoudig sport neemt een steeds belangrijkere plaats in, in onze maatschappij. Het blijkt een belangrijk bindmiddel te zijn voor de bevolking in een almaar polariserende samenleving. Veel mensen identificeren zich met sport en sporthelden. Actieve sport beoefening kan een belangrijk instrument zijn en worden ter verbetering van de volksgezondheid.

En last but not least, sport is een economische factor van formaat geworden in economische zin, er gaat namelijk heel veel geld om in de sport. En juist daarom is de sportsector kwetsbaar. Ik noemde het al eerder: matchfixing, corruptie, doping, zelfverrijking, seksueel misbruik of discriminatie, financieel wanbeleid uitmondend in faillissementen en tekorten, liggen op de loer.

Wetenschappelijk ondersteund

Good Governance in de Sport wordt daarom in de wetenschap en in de praktijk gezien als de manier om misstanden te voorkomen en de (immense) maatschappelijke uitdagingen, samenhangend met sport, aan te kunnen gaan, om te komen tot een echt “fair level playing field”. De Europese Commissie hecht veel waarde aan het creëren van “Maatschappelijk Verantwoorde Sport” en heeft de afgelopen jaren verschillende projecten met betrekking tot Good Governance in de Sport, ondersteund.

Zes Europese Universiteiten, waaronder de Universiteit van Utrecht, hebben een “Sport Governance Observer” ontwikkeld, met deze Europese steun.  Met dit instrument kunnen internationale sportorganisaties snel worden doorgelicht en worden geadviseerd. Met dit instrument is de National Sport Governance Observer (NSGO) ontwikkeld, die toepassing in de specifieke context van een land, maar ook internationale vergelijkingen, makkelijk mogelijk maakt.

Naast het toepassen van het instrument behoort advisering en kennis uitwisseling tot de kern van het project.(1).

Mijn advies: Nederlandse sportbonden en sport(evenement)organisatoren, ga die NSGO implementeren en ontwikkel op basis van die uitkomsten uw organisaties tot moderne, hedendaagse verantwoord opererende sportorganisaties.

 

1.)   Eekeren van, F. en Vink, H.  Good Governance van Nederlandse Sportbonden. (Utrecht 2017)

Frank van Buren is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor executive en toezichthoudende posities binnen zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast treedt hij op als schaduwmanager voor interim managers en fungeert hij als coach voor executives en raden van toezicht.

Frank van Buren
Partner Delfin Executives

linkedin email telefoon

06 - 523 76 777

0 reacties

Share This