Logo SVO|PL - Heerlen - Vacature Voorzitter RvT - Werken als Commissaris
Voorzitter Raad van Toezicht

Wil jij als voorzitter van de Raad van Toezicht van SVO|PL bijdragen aan goed middelbaar onderwijs in de regio?

>

ORGANISATIE

Over SVO | PL

SVO | PL is met ruim 6000 leerlingen, ruim 800 medewerkers en 7 scholen de grootste onderwijskoepel in de regio Parkstad Limburg met een duidelijke missie: SVO | PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten.” Het motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”. 

SVO | PL kent een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van goed (onderwijs-) bestuur en dat voorziet in een scheiding tussen toezien en besturen. De bestuurlijke bevoegdheden liggen bij het College van Bestuur (CvB) dat gevormd wordt door 2 leden, de toezichthoudende bevoegdheden bij de RvT. Ondersteuning van RvT en CvB vindt plaats door het Bestuursbureau. De dagelijkse leiding van de organisatie en de aansturing van de schooldirecteuren is in handen van het CvB. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school/scholen.

>>

FUNCTIE

Dit is waarom de rol van voorzitter Raad van Toezicht voor jou interessant is

Als voorzitter van de Raad van Toezicht draag je bij aan de ontwikkeling van jeugd in regio Parkstad. Je wilt bijdragen aan de positieve impact voor de gemeenschap en toekomstige generaties. Jouw kennis, drive en expertise wil je inzetten voor (keten)partners, College van Bestuur en stakeholders ten behoeve van de ontwikkeling van goed middelbaar onderwijs in de regio Parkstad Limburg. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn ontstaat bij Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO | PL) een vacature van voorzitter Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en vergadert elke 2 maanden. De vergaderingen worden voorbereid door leden die zitting hebben in de auditcommissie en onderwijscommissie. De voorzitter en de vice-voorzitter maken deel uit van de remuneratiecommissie. Alle leden van de RvT zijn onafhankelijk in de zin van de Code Goed onderwijsbestuur VO 2019. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij worden geacht in staat te zijn om scherpe discussies collegiaal te voeren, te weten op welke criteria zij dienen te toetsen en kritische vragen te kunnen stellen.

>>>

FUNCTIE EISEN

Specifiek voor de voorzitter

Om een goede invulling te geven aan de verantwoordelijke rol heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, naast de formele taken zoals omschreven in de bijlagen, de volgende competenties, eigenschappen en ervaringen:

  • Ruime ervaring in het besturen van bij voorkeur een publieke organisatie
  • Ervaring op het gebied van toezicht houden in een relevante omgeving
  • Kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting

Persoonlijke kenmerken

  • Evenwicht bewaren tussen afstand en betrokkenheid
  • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken
  • Natuurlijk gezag en autoriteit
  • Open houding en bindende kwaliteiten
  • Teamspeler en zelfreflecterend vermogen
  • Onafhankelijke en kritische opstelling
  • Proactieve opstelling (informatie zoeken, doorvragen, verifiëren, netwerken)

>>>>

REMUNERATIE & TIJDSINSPANNING

De honorering van de leden van de RvT is overeenstemming met de richtlijnen van de Vereniging voor toezichthouders in het onderwijs (VTOI) en met de zwaarte en complexiteit van de functie.

>>>>>

INLICHTINGEN

De werving en selectieprocedure wordt begeleid door Max Ruiters van Delfin impact executives, tel. 06-46117342. De volgende documenten zijn beschikbaar door op de links te klikken:

>>>>>>

SOLLICITEREN

Hebben we je interesse gewekt en wil je vanuit een toezichthoudende rol een bijdrage leveren aan de onderwijsontwikkeling van jeugd in de regio Parkstad Limburg? Dan nodigen we je graag uit om je curriculum vitae en motivatiebrief voor 19 januari 2024 in te dienen.

Je kunt hier jouw curriculum vitae en motivatiebrief uploaden.

Hoe vindt u het commissariaat dat bij u past?

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies.

Ze deelt graag  4 inzichten om uw profilering scherper te krijgen. Waardoor u meer kans maakt het commissariaat te vinden dat bij u past.

Share This