Stichting WonenPlus
Gepubliceerd
10 april 2019
Plaats
Geleen
Categorie
Lid  
Profiel
HR  

Algemeen

Stichting wonenPlus biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking en onderscheidt zich door mensen met een beperking naar eigen wens, behoefte en mogelijkheden te (laten) ontwikkelen tot een volwaardig lid van de maatschappij. Het levert professionals in begeleiding en ondersteuning.

Stichting WonenPlus is op zoek naar één (1) lid Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode.

functie

Gezien de huidige samenstelling van de raad zoekt WonenPlus een kandidaat lid dat beschikt over de voor WonenPlus relevante kennis en ervaring op het gebied van HRM en/of kwaliteitszorg, bij voorkeur met ervaring in de gezondheidszorg.

inlichtingen

Voor algemene informatie en een uitgebreide profielschets kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad van Toezicht. Voor specifieke informatie over deze functie kunt u zich ook per onderstaand e-mailadres wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht via raadvantoezicht@wonenplus.nu.

solliciteren

Reacties zien wij graag vóór 1 mei 2019 tegemoet op raadvantoezicht@wonenplus.nu.

Toepassen
Drop files here browse files ...
Share This
Are you sure you want to delete this file?
/