IVT Thuiszorg
Gepubliceerd
25 juni 2020
Plaats
Den Bosch
Categorie
Lid  
Profiel

Algemeen

IVT is een professionele en gecertificeerde zorgorganisatie met een veelzijdig zorgaanbod in ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Een actieve, groeiende organisatie die mensen thuis ondersteunt met zorg op maat. Wij hebben als doel bij te dragen aan levensgeluk, van kraamzorg tot thuiszorg. Wij zijn altijd enthousiast op zoek naar mogelijkheden die passen bij de vraag van onze klanten en de kracht van onze medewerkers. Daarbij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ivt-zorg.nl.

functie

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. In verband met het einde van de zittingstermijn van het lid met de financiële portefeuille zorg, ontstaat per 1 december 2020 een vacature. Het toekomstige lid neemt zitting in de Raad op voordracht van de Cliëntenraad.

De besturing– en toezichtfilosofie van IVT Zorg is gebaseerd op de nieuwe Governancecode Zorg en de criteria voor Goed Toezicht van de NVTZ. Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit twee vrouwen en twee mannen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand en beperkt zich tot de strategisch essentiële onderwerpen, tot de hoofdlijnen van beleid en tot de afgesproken key performance-indicatoren. De Raad van Toezicht heeft een sterke betrokkenheid bij de organisatie en toont dit zichtbaar voor Raad van Bestuur, klanten, medewerkers en overige stakeholders. De houding van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt als positief-kritisch, ‘kunnen geven van ruimte’ en respectvol naar elkaar, naar de organisatie en naar de Raad van Bestuur.

functie eisen

IVT zoekt een inspirerende, evenwichtige kandidaat met een verbindende persoonlijkheid die zijn functie met zichtbare betrokkenheid, relativeringsvermogen, (zelf)reflectie en met een vleugje humor kan uitvoeren. Van een kandidaat verwachten wij verder:

  • Kennis en inzicht van financiën, ICT en bedrijfsvoering in de zorg;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • inding en netwerk met de regio waarin IVT werkzaam is;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Verder heeft de toezichthouder een goed beeld van de actualiteit in de zorg, innovatieve zorginhoudelijke en klantgerichte ontwikkelingen en kan deze binnen de organisatie plaatsen. De toezichthouder is in staat om op strategisch niveau te denken en overziet de bestuurlijke thema’s. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van aan IVT Zorg gerelateerde bestuurlijke netwerken of organisaties in het verzorgingsgebied.

aanbod

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ. De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op een lager percentage dan wat de richtlijnen aangeven.

solliciteren

Uw belangstelling kunt u tot 20 juli 2020, uitsluitend digitaal, kenbaar maken door uw brief en cv te mailen of te reageren via de onderstaande solliciatiebutton. Informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de heer H. Cosijnse, voorzitter Raad van Toezicht via telefoonnummer 06 – 1320 1366 en/of mevrouw M. Jaquet, Bestuurder via 06 – 2239 5554.

De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 15 september 2020.

Toepassen
Drop files here browse files ...
Share This
Are you sure you want to delete this file?
/