De vijf vragen aan….. Carla Langen

27-05-2020 | Geen categorie, toezicht | 0 Reacties

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder die op zijn of haar beurt de volgende toezichthouder uitnodigt om de volgende maand de vragen te beantwoorden.

We spraken Carla Langen, tot haar pensionering voorzitter van het College van Bestuur van Leeuwenborgh Opleidingen, tot eind 2019 voorzitter Raad van Toezicht Kindante, lid Raad van Toezicht van De Zorggroep in Venlo en momenteel voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pergamijn, voorzitter Raad van Toezicht Cubiss en voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Envida.

De vijf vragen aan….. Carla Langen

Waarom wilde je toezichthouder worden?

Eigenlijk ben ik pas op latere leeftijd begonnen als toezichthouder. Tijdens mijn werkzame leven vond ik dat het niet te combineren was, zowel qua tijd als functie. Doordat ik vooral veel mét toezichthouders werkte, ontstond er wel een latente behoefte om iets terug te doen. Toen ik stopte als voorzitter CvB had ik tijd en ruimte en waren er ook organisaties die het interessant en zinvol vonden om mij als toezichthouder aan te stellen. Als je naar mijn toezichthoudende functies kijkt, is er ook altijd die rode lijn van zorg en onderwijs. Dat zijn gebieden waar ik me thuis voel en waar ik iets kan bijdragen voor de organisatie en vooral de doelgroep. Zowel bij Kindante, de Zorgroep als nu bij Cubiss, Pergamijn en Envida ben ik blij een steentje te kunnen bijdragen. Mijn rol bij Envida lijkt enigszins op een toezichthouderschap. Als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad zorg ik met name voor de verbinding tussen de cliëntenraden, de zorgen en ideeën van bewoners en het contact met RvB en RvT, je staat dichterbij de doelgroep. Een andere rol maar erg interessant. Ik hoop ook van harte dat er meer jonge toezichthouders worden geworven!

Wat is jouw rol in deze crisistijd?

De rol van de toezichthouder verandert niet in crisistijd, de mate waarin je taken uitvoert wel. Je legt accenten anders. Je bent nog steeds werkgever, sparringpartner en ‘controleur’. Maar juist die rol van sparringpartner is nu van essentieel belang. Meekijken, meepraten, betrokken zijn, zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Het voordeel is dat ik zelf bestuurder ben geweest waardoor ik heb mogen ervaren hoe belangrijk het is om de rollen goed te scheiden én tegelijkertijd in het belang van de organisatie en de doelgroep samen te werken. Crisissituaties vergen van zowel de toezichthouder als ook van de bestuurder meer flexibiliteit. Het kan voorkomen dat je sneller besluiten moet nemen, dat je vaker beschikbaar bent als klankbord. Communicatie met je Raad maar ook met de organisatie is dan heel erg belangrijk. Bijna wekelijks heb ik contact met de bestuurders van de organisaties waar ik toezichthouder ben. En, vergeet vooral dat schouderklopje niet voor die bestuurder die in een crisissituatie moet acteren: geef complimenten, uit je waardering!

Wat moet morgen direct veranderd worden in toezichthoudend Nederland?

Het eeuwigdurende geredeneer. Ik zeg wel eens ‘trap niet in de fuik van de rederering’, oftewel als toezichthouder moet je je niet met de details bezighouden, dat is aan de bestuurder en de organisatie. Ik sprak onlangs met iemand binnen een andere organisatie over de rol van toezicht bij een huisvestingsplan. Het ging tot op detail over vierkante meters en dus over geld. De vraag die je als toezichthouder moet stellen is of het met het oog op de toekomst nodig is om uit te breiden, wat zijn ontwikkelingen? Past de strategie in de huidige corona-tijd. Daar moet het gaan en niet over de inpassing van de vierkante meters. Houdt de grote lijnen in de gaten en ‘zoom niet te diep in’ op de details.

Wat is belangrijk bij goed toezicht?

Goed toezicht houdt in mijn ogen ook in dat je verder kijkt dan je eigen organisatie. Dat klinkt makkelijker dan het is. Vaak zie je dat bestuurders goed en intensief samenwerken in bepaalde netwerkorganisaties. Zelden komt het voor dat ook de toezichthouders dat doen. Juist door elkaar op te zoeken, kun je van elkaar leren of begrip hebben voor standpunten van elkaar. Goed toezicht is dus ook intensief gebruik maken van je netwerk of dat netwerk uit te breiden ten dienste van de organisatie en je doelgroep. Kennisdelen is het toverwoord. Goed toezicht is dat dat je ook je voelsprieten hebt ín de organisatie. Zorg voor een goede vertrouwensband met je bestuurder, dan is er openheid en transparantie binnen de rest van de organisatie en wordt het gewaardeerd wanneer je met medewerkers, bewoners, patiënten of studenten spreekt. Openheid en vertrouwen. Het mag best van tijd tot tijd schuren, als vertrouwen maar het uitgangspunt is.

Welke tips heb je voor aankomende toezichthouders

Als nieuwe toezichthouder moet je vooral nieuwsgierig zijn, vragen durven stellen. Waar gaat het over, wat vindt de doelgroep ervan, wat vindt de ‘eindgebruiker’? Proef de sfeer van de organisatie en heel belangrijk “vel geen oordeel maar stel de juiste vraag”. Een hele reeks tips maar allemaal even belangrijk. Zorg vooral dat je goed geïnformeerd bent en voorbereid. Stel vragen, bouw een band op met de ondernemingsraad of andere gremia, weet wat relevante thema’s zijn. Ik vraag wel eens aan een bestuurder naar een ‘halffabrikaat’, oftewel de weg naar een besluit. Dat zijn nog de momenten om te sparren of bij te sturen. Tot slot: ben kritisch. Vragen die ik telkens zelf stel bij een te nemen besluit zijn: 1) voor welk probleem / welke kans is dit de oplossing, 2) is het goed voor de doelgroep, 3) wat betekent het voor de medewerkers en 4) wat betekent het voor de huishoudbeurs van de organisatie. Wellicht dat die hulpvragen ook een nieuwe toezichthouder goed op weg helpen in hun nieuwe rol.

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin Executives

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder.

We spraken Christian Widdershoven, Executive Vice-President bij Arlanxeo en lid van de Raad van Commissarissen van Brightlands Smart Services Campus.

De vijf vragen aan….. Christian Widdershoven

“Geef ruimte om uit te dagen”

Waarom wilde je toezichthouder worden?

Ik werk al bijna mijn hele leven in internationale banen in de chemische industrie waaronder dan nu bij Arlanxeo als ‘jong va Nuujsjtadt’. Dan besef je dat je veel mooie kansen hebt gekregen, hebt benut en dat je ook iets wilt betekenen voor de regio waar je woont. Het is brengen en krijgen. Je brengt je kennis en ervaring uit het bedrijfsleven en je krijgt voldoening. Een mooie combinatie. Zelf had ik interesse om me juist te verdiepen in een sector waar ik niet actief ben zoals de zorg of high-tech. En toen werd ik geattendeerd om de functie van lid RvC bij Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. En, eigenlijk triest, ik wist niet wat ze er deden terwijl wij met onze bedrijven wél op de Britghtlands Campus in Geleen actief zijn. Ik dacht gelijk, met mijn marketingbril, ‘Werk aan de Winkel’. Het is een pracht-campus die nog niet erg bekend is. Een parel met potentie in onze regio! Daar kan ik iets betekenen. Kortom, de combinatie tussen een high-tech-campus, de regio, kennisoverdracht en nieuwsgierigheid kwamen samen.

 

  • Wat is belangrijk in een toezichthoudende rol?

Misschien eerst nog een stap terug. Vóórdat je aan een toezichthouderschap begint, moet je er 100% voor willen gaan. Dat gaat verder dan kennis en kunde. Zelf heb ik er thuis met mijn vrouw en 3 kinderen over gesproken. Mijn vrouw vroeg lachend ‘wanneer wil je dat gaan doen’ en mijn kinderen, in de leeftijd van 10, 15 en 18 jaar vonden het wel spannend. Vooral mijn zoon van 15 vond het wel ‘chill’ dat ik “Tech- Commissaris” werd bij Brightlands. Daar zit ook de kern van het antwoord: weten wat er speelt. Jongeren en high-tech start-ups van deze tijd spreken een andere taal, zijn voortdurend met razendsnelle technologisch ontwikkelingen bezig en daar zit een mooie toekomst voor ons allemaal. Ik ben nu 47 jaar en spreek niet altijd de taal van de jeugd, zeker in deze sector. Zo kunnen we veel van elkaar leren. De doelgroep van Smart Services en ik hebben elkaar veel te bieden. Zij vanuit hun instelling, houding en technologische kennis en ik vanuit bedrijfskundige, business en marketing-ervaring. Dat vult elkaar aan. Juiste dat is belangrijk in een toezichthoudende rol. Elkaar ‘challengen’, uitdagen, ruimte geven voor samenwerking. Niet omdat je het als commissaris beter weet maar omdat je dan samen tot betere beslissingen komt.

 

  • Wat moet morgen direct veranderd worden in toezichthoudend Nederland

Wat echt direct van tafel moet is het ‘beeld’ van de toezichthouder. Ik moet toegeven, ik dacht eerst ook aan het stereotype imago van de toezichthouder in de leren fauteuil met cognac en sigaren. Dat is écht passé. En ja natuurlijk, er zijn nog altijd old-boys maar de wereld is écht veranderd. Nu moeten we doorzetten. Leeftijd is dan ook niet belangrijk, of je nu jong of oud bent, iedereen doet er toe. Het gaat om de juiste houding én werk- en levenservaring. Je moet wel in staat zijn om op het juiste niveau te sparren, informatie te vergaren en beslissingen te nemen. Toezichthoudend Nederland moet verder kijken naar de teamsamenstelling van een Raad. Een divers en gebalanceerd team is belangrijk niet alleen de individuele talenten of competenties van de toezichthouders. Toezicht is belangrijk en laten we het ook eens hardop zeggen: het is ook leuk!

 

  • Wat is belangrijk bij goed toezicht?

Goed toezicht is beslissingen nemen die er toe doen. Informatie vergaren, je nek uit steken, sparren met bestuurders én met anderen. Dat lukt het beste als het team ook zo geformeerd is dat het een afspiegeling van de maatschappij is, een mooie mix. Belangrijk is dat commissarissen zich goed verdiepen in de organisatie, in het businessmodel, in het MT. Veel luisteren, vragen stellen, de context snappen. En dat vergt veel van toezichthouders. Je moet inzicht in die vele aspecten hebben en daar hoort vertrouwen bij. Vertrouwen in je collega toezichthouders, vertrouwen in de bestuurder, vertrouwen in de mensen, in de stakeholders en de organisatie. Ga er maar aan staan! Als je dit voor elkaar krijgt, het winnen van vertrouwen, het krijgen en kunnen beoordelen van de juiste informatie, dan ben je in staat om goed toezicht uit te oefenen.

 

  • Welke tips heb je voor aankomende toezichthouders

Geef je zelf en het team de ruimte om samen te werken. Zorg voor de challenge! Daag dus uit. Denk niet dat je het niet kan. Als je werk- en levenservaring hebt, ga er voor. En dat hoeft niet meteen bij grote multinationals. De hockeyclub, de voetbalclub of de harmonie zijn ook gebaat bij  goed bestuur. Ook dat is een ervaring die niemand je afneemt en belangrijk voor maatschappij en regio is. Het mooie van een functie binnen een  RvT of RvC bij een bedrijf of organisatie is dat je vrij en  onafhankelijk bent. Er is geen dubbele agenda waardoor je in alle vrijheid het beste kunt betekenen voor de organisatie. Het is geen baan waar je misschien vanwege carrièrekansen een bepaalde kant op gaat Het is een nevenfunctie en een hele mooie! Grijp die kans om iets voor de gemeenschap te mogen betekenen als je de mogelijkheid krijgt.

linkedin email telefoon 06 – 461 17 342

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This