De ICT Commissaris

22-08-2017 | ict / data | 0 Reacties

De ICT Commissaris

Een ICT Commissaris, dat wil zeggen een commissaris met specifieke ICT kennis, wordt steeds vaker aangesteld bij een Raad van Commissarissen. Omdat een onderneming oog dient te hebben voor de digitale veiligheid én de digitale kansen, geldt hetzelfde voor de Raad van Commissarissen van die onderneming. Iedere Raad van Commissarissen doet er goed aan voldoende ICT kennis in huis te hebben. Naarmate de bedrijfsvoering van een ondernemingen meer digitaal is of meer van digitale processen afhankelijk is – en dat aantal is groeiend – doet de Raad van Commissarissen er verstandig aan een specifieke ICT Commissaris aan te stellen om de taken en rol van de Raad van Commissarissen in voldoende mate te kunnen blijven vervullen.

Digitale veiligheid én digitale kansen

De cybercrime aanvallen (Wannacry en Petya) hebben dit jaar menig bestuurder flink aan het schrikken gebracht. “Zijn ónze systemen wel voldoende beschermd?” zal menigeen hebben gedacht. Maar niet alleen de beveiliging van de bedrijfsprocessen is tegenwoordig van ICT afhankelijk. De thema’s innovatie, technologie en ICT zijn van groot strategisch belang: de technologische trends van vandaag vormen de uitdagingen van morgen.

Uit diverse onderzoeken in de afgelopen jaren blijkt dat toezichthouders en commissarissen onvoldoende tijd besteden aan innovatie, technologie en ICT. Dit terwijl:

  • portable devices en de daarmee gepaard gaande mobiele netwerkmogelijkheden steeds belangrijker worden in veel vormen van dienstverlening;
  • het opslaan van data op afstand, via de cloud, steeds gebruikelijker wordt;
  • het gebruik van big data nog steeds een enorme groei doormaakt en in veel bedrijven niet meer is weg te denken.

Daarnaast staat de toename van cyberaanvallen. Nog steeds zijn veel bedrijven niet tot nauwelijks bewust van de grote risico’s om de beveiliging van bedrijfssystemen c.q. cybersecurity niet op orde te hebben. Het gevaar bestaat dat door cybercriminelen van buitenaf bedrijfsprocessen volledig worden ontspoord of lamgelegd.

De onderwerpen digitale veiligheid en digitale kansen staan vaak niet hoog genoeg op de agenda van de Raad van Commissarissen. Hetzelfde geldt voor het onderwerp privacy, lees ook Urgent onderwerp de bescherming van persoonsgegevens.

De ICT Commissaris

Raden van Commissarissen die zich welbewust zijn van digitale veiligheid en digitale kansen stellen tegenwoordig steeds vaker een ICT Commissaris aan. Enerzijds als wapen tegen cybercrime en anderzijds, vooral, omdat ICT de efficiency en effectiviteit binnen iedere organisatie enorm kan verbeteren. De ICT Commissaris heeft immers zowel de plicht erop toe te zien dat het management alle mogelijke maatregelen neemt om de risico’s van cyberaanvallen tegen het bedrijf in beeld te brengen en daar de geschikte acties tegen te ondernemen (de toezichthoudende taak) als ook om vast te stellen of wel de beschikbare middelen worden gebruikt om de bedrijfsprocessen te optimaliseren (de adviserende taak).

Het is van essentieel belang voor de toekomst van veel organisaties dat voldoende ICT kennis op meerdere niveaus in de organisatie aanwezig is en er een cultuur heerst die innovatie mogelijk maakt. Dat geldt dus ook voor de boardroom en de supervisory boardroom. Raden van Commissarissen doen er goed aan om voldoende ICT kennis in huis te hebben. In de profielschets van de Raad van Commissarissen dient daaraan aandacht te worden besteed. Wordt daaraan nog geen of weinig aandacht besteed, dan is het wellicht een goed moment de profielschets te herzien. Indien ICT kennis op dit moment ontbreekt dan verdient het aanbeveling om bij de zoektocht naar een nieuw lid van de Raad te zoeken naar kandidaten die (mede) kennis en ervaring hebben op het gebied van ICT.

Ruben Veenhuysen is advocaat sinds 2001 en is gespecialiseerd in het Internationaal contractenrecht, intellectuele eigendomsrecht en het privacyrecht. Op deze gebieden staat hij ondernemingen, instellingen en overheden bij. .

Ruben Veenhuysen
Advocaat Thuis & Partners

linkedin email telefoon043-3521397

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. Onbeveiligde websites bij zorginstellingen risico binnen AVG - […] van gegevens”, “Urgent onderwerp: de bescherming van persoonsgegevens” en “De ICT Commissaris” is erop gewezen op het belang van…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This